Community of practice in Sittard-Geleen

  • door

Om nieuwe vormen van wonen en zorg te stimuleren en mogelijk te maken, krijgt de ontwerpprijsvraag WHO CARES een vervolg: WHO CARES Community of Practice.

De Community of Practice ondersteunt ontwerpers, experts in de zorg en gemeenten bij het uitvoeren van nieuwe vormen van wonen en zorg en toekomstbestendige wijken en stimuleert nieuwe initiatieven op dit gebied. De Community reflecteert op de uitvoering en bouwt aan een praktijkgericht netwerk.

Op 9 november deden we mee aan de Community of Practice in Sittard-Geleen. Alle relevante partijen waren bij elkaar: de gemeente, de provincie, de directeur-generaal van  ministerie van binnenlandse zaken, Zuyderland zorg, Bewonersinitiatieven, het wijkplatform Geleen-Zuid, Hélène Houben (winnaar prijsvraag met De Wijk Als Thuis), een zorgverzekeraar, de woningcorporatie met het meeste bezit in de wijk, Kilimanjaro particulier opdrachtgeverschap. Rijksbouwmeester Floris van Alkemade zat de bijeenkomst voor, waarbij alle vijf de initiatieven voor Geleen-Zuid konden aangeven wat zij nodig hebben om tot realisatie te komen. Monique benadrukte in haar bijdrage het belang van het oplossen van de vraagstukken rond participatie, welzijn en zorg. Zij noemt het ‘de kunst van het samenleven’.

In het verlengde van de Community of Practice heeft Monique gesproken met ambtenaren van Sittard-Geleen over het verwerven van grond achter Bunderhof, het zorgcentrum van Vivantes in geleen-Zuid. Hier zou het Mark_us familiehuis gerealiseerd kunnen worden. Vooralsnog geeft de gemeente er de voorkeur aan om het initiatief te integreren met het prijswinnende voorstel De Wijk Als Thuis.