Eerste bijeenkomst over mark_us aandachtvolle daginvulling

Vooruitlopend op de realisatie van het mark_us familiehof werken we aan locatie-onafhankelijke daginvulling. We willen de manier van werken ontwikkelen, zodat er voor de meest kwetsbare mensen aandachtvolle daginvulling is, inhoudelijk en mensgericht. We beginnen met de jongvolwassenen, aankomende schoolverlaters.

Onze doelgroep heeft maatwerk nodig om het dagelijks leven vorm te kunnen geven: een-op-een begeleiding en concrete invulling van eigen regie. Zelf organiseren we het vaak door individueel gebruik te maken van ZZP’ers. Voor instellingen is een-op-een zorg met de bezetting die zij hebben financieel niet haalbaar. Wij zoeken naar wegen om de zorg anders te organiseren.

Om te bereiken dat er ook voor onze kinderen zingevende daginvulling komt, zijn we eind juni gestart met dialoogsessies. Bij de eerste sessie waren ervaringsdeskundigen, professionals en ZZP’ers. De wens is dat er ook voor jong volwassenen voldoende ontwikkelmogelijkheden worden aangeboden en dat er contact blijft met leeftijdgenoten.

Mark_us is geen zorginstelling maar we willen wel bereiken dat ondernemers in de zorg een aanbod ontwikkelen voor de meest kwetsbare mensen. Zodat zij als zorgondernemer kunnen ondernemen met oog voor maatwerk. Het werken met ZZP’ers blijkt vaak de tevredenheid op te leveren die nodig is. Hoe dat kan werken willen we laten zien door de samenwerking op te zoeken met de zorgondernemers én de grotere zorginstellingen.

Tijdens de volgende dialoogsessie gaan we het beeld verder concretiseren. Zo ontstaat steeds meer een helder beeld bij die gewenste toekomst van de daginvulling. Niks wereldschokkends, maar een wereld van verschil voor ons.