Innovatieve woonvormen – Verantwoorde Rebellie

  • door

Op donderdag 3 februari 2022 neemt Monique in Den Haag deel aan Lunch Pensant Participatie ouderen in ontwikkeling innovatieve woonvormen georganiseerd door De Haagse Hogeschool en Verantwoorde Rebellie. Dit naar aanleiding van een webinar van De Haagse Hogeschool in samenwerking met Genero in mei 2021 over het bevorderen van participatie van migrantenouderen. Monique zal spreken over het belang van het zichtbaar maken van dromen, idealen en verlangens en hier ruimte voor te bieden om echt tot innovatieve woonconcepten te kunnen komen. Wat Monique ziet is dat participatie vaak blijft hangen in herhalen van wat al bekend is – in plaats van echt tot dat komen wat belangrijk is voor mensen en vooral als de ideeën afwijken van de algemeen gangbare ideeën en opvattingen.