gemeenschapsvorming: nieuw collectief leven

Collectief leven roept wellicht nog beelden op met woongroepen en communes en komt daardoor als concept slechts bij een selectieve groep van mensen tot een positieve verbeelding. Voor een ander groep mensen heeft dit totaal geen aantrekkingskracht. Dat zal wellicht ook zo zijn met ons concept Nieuw Collectief Leven. Vooropgesteld: het is geen woongroep en geen commune, en je hoeft niet persé vegetariër, hobby-bioloog of spiritueel te zijn. Je bent gewoon jezelf (dus ook als je geen vlees eet, van pluktuinen houdt en een duidelijk waardekompas hanteert). Wat we wel vragen is dat je bewust kiest voor onze waarden en deze ook actief (be)leeft. Wederkerigheid, zorgzaamheid, respect: door naar elkaar om te kijken, het anders zijn accepteert, bewust te ontmoeten, leren kennen in het anders zijn, elkaar actief constructief ondersteunt, en je verantwoordelijk gedraagt voor jezelf, je medemens, dier en omgeving. Het accepteren van onze kwetsbaarheden, het creëren van veiligheid en sociale verwantschap liggen aan de basis van de gemeenschap. Het Nieuw Collectief Leven kent een formele kant en een informele kant. Formeel zijn we een vereniging of coöperatie met een bestuur, sociale statuten, lidmaatschapsrechten en contributie. Informeel zijn we medebewoners, mede-mantelzorgers, mede-ondernemers, vrijwilligers, mede-buurtbewoners. De formele kant is om met elkaar afspraken te maken en na te komen en om een goede coördinatie van gebruik van faciliteiten en voorzieningen, samenwerking met derden te garanderen. De informele kant is eigenlijk ons dagelijks leven en omgang met elkaar in en om het hof.