Netwerkbenadering

We breken met de benadering van de individuele zorgvrager. Voor onze doelgroep werkt dat niet vanwege de afhankelijkheid met het sociaal systeem, het netwerk. PGB gelden die alleen aan de zorg van de individu mag worden gespendeerd, legt druk op het inkomen van de mantelzorger en daardoor op de keuzemogelijkheden om deel te nemen aan het sociaal leven. Collectief inzetten van de PGB gelden, ten behoeve van de zorg en welzijnsondersteuning, is een wijze om het sociaal systeem te mobiliseren en te activeren: het aanbod en de interactie komt allen ten goede. De effectieve ondersteuningsuren nemen bij collectieve inzet toe voor de zorgvrager. De zorgvrager kan dan deel uit maken van de collectieve activiteiten, als onderdeel van de daginvulling en heeft als gastheer of vrouw een sociale rol. In relatie met het netwerk: mantelzorger/verwanten. Voorwaarde is dat rekening gehouden wordt met de alertheid en belastbaarheid van de zorgvragers. Dit kan door ruimten in de nabijheid van de groep ter beschikking te hebben waarin de zorgvragers zich kunnen terugtrekken. De moderator en de mantelzorgers zien hier gezamenlijk op toe.