Wonen, welzijn, zorgen, participeren: leven in een Mark_us Familiehof

Voor gezinnen waarin een familielid leeft met een intensieve zorgvraag hebben we het Mark_Us Familiehof bedacht. Je woont tussen verschillende mensen, jong, oud, alleenwonend, samenwonend, groot en klein gezin, verwant en niet verwant. Inclusie, diversiteit en integratie zijn hierin ingebakken, niet als sociaal wenselijke trends, maar als basisbehoeften (voetnoot 1) om een goed leven te kunnen leiden.

In een woning in het hof van het Mark_Us Familiehuis woon je in een huis dat bij je situatie past: betaalbaar, comfortabel en zorgvoorbereid. We houden de balans tussen zorgvragende en ondersteunende bewoners en de mix van leeftijden goed in de gaten. Zo bouwen we aan een duurzaam sociaal vangnet met en voor elkaar.

Op de binnenplaats en de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimten gebeuren de spontane ontmoetingen en vinden de collectief georganiseerde activiteiten plaats. Er is een plek om dichtbij huis te kunnen recreëren, met medebewoners en buurtgenoten kunt borrelen, koffiedrinken of samen eten, zelf activiteiten of workshops kunt organiseren waar andere aan kunnen deelnemen. Leven als een eenheid maar niet als een woongroep, zelfstandig maar niet alleen, gezamenlijk met oog voor eigen autonomie en privacy, vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Als mantelzorger sta je er dan niet alleen voor. Je bent onder mensen die weten wat mantelzorgen betekent, vraagt en vergt. We zorgen er met elkaar voor dat we meer terugvalmogelijkheden hebben om de balans binnen je eigen (gezins-)leven te bewaren. Of het nu gaat over het combineren van een baan met de zorg voor je kind, ouder, partner, broer, of het werken aan je eigen persoonlijke ontwikkeling of om gewoon uit te rusten en je energie op te laden. Door met elkaar op ondernemende wijze activiteiten te ontplooien door gebruik maken van onze eigen creativiteit, ambitie en energie zorgen we er verder voor dat we zelf niet (verder) achterop raken.

In het Mark_Us Familiehof is het goed toeven in principe tot je levenseinde of het besluit om toch naar een zorginstelling te gaan. Dit willen we bewust zolang mogelijk uitstellen, zolang we het samen willen en kunnen dragen. Hiertoe zullen we ons organiseren in een coöperatie of verenigingsverband en een moderator uit ons midden aanstellen. Om de continuïteit en de benodigde inzet te kunnen garanderen werken we samen met de nabije/omliggende zorginstellingen.

We zijn geen woongroep maar ook geen toevallig samenstel van individuen. Toekomstige bewoners worden via een warm netwerk vanuit de kerngroep benaderd. We leven er als nieuw collectief van mensen die bewust voor deze wijze van leven kiezen en zich actief blijft aansluiten aan de ‘grotere’ wereld.

1. Onze zienswijze is verder uitgewerkt in de Mark_Us visie (zie beleidsplan)