Maatgevend Dagritme

maatgevend dagritme

Marcus en papa Cor genieten van het fietsen

We zijn op dit moment in Valkenburg aan de slag met het opzetten van een dagcentrum voor zinvolle daginvulling volgens het concept maatgevend dagritme. Hierbij gaan we uit van het individuele dagritme van de deelnemer: deze is maatgevend. Onze opzet is zeer geschikt voor mensen die niet meer hele dagen of de hele week naar een dagbesteding of werk buitenshuis kunnen, maar nog wel behoefte hebben aan een zinvolle invulling van de dag en aan het ontmoeten van andere mensen. Leefstijl, beleving, alertheid en welzijn van de deelnemer zijn leidend in een persoonsgericht programma. Bij ons kunnen jong en oud samen met een bestaande begeleider of mantelzorger gebruik maken van onze diensten. Voor mensen die geen begeleider hebben, koppelen wij die aan een begeleider via ons netwerk. 

Het dagcentrum is de centrale plek voor ontmoeting, groepsgerichte interactie, eet- en rustmomenten voor zowel jong en oud. Daarnaast hebben we ruimten speciaal voor beweeg- en ontspanningsactiviteiten. De activiteiten zijn op maat. We richten ons vooral op welzijnsbevordering, via beweeg- en ontwikkelingsgerichte activiteiten. De activiteiten worden aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers. In ons beleidsplan kunt u meer lezen over onze visie en aanpak. 

De deelnemers kunnen zowel individueel als ook in een kleine groep meedoen aan:

  • Bewegen of bewogen worden, zoals wandelen, zelf lopen met loopondersteuning, spelenderwijs meer bewegen (motorische activering),
  • Snoezelen, verhalen vertellen en beleven (sensomotorische activering),
  • Muziek beleven, luisteren en (samen) maken, voelen en manipuleren van diverse materialen (handwerken, verven, zand) (creatieve activering),
  • Fietsen, zwemmen (recreatief gericht op ervaren en beleven),
  • Bezoeken van tuinen, parken, sociale activiteiten in de buurt/wijk.

Voor deelnemers die hoofdzakelijk 1-op-1 begeleiding nodig hebben, creĆ«ren we bewuste ontmoetingsmomenten met andere deelnemers en begeleiders. Dit kunnen ontmoetingen zijn met leeftijdsgenoten of juist een mix van jong en oud. Groepsontmoetingen zijn kleinschalig. Het aantal deelnemers in de groep is 4 tot 6, afhankelijk van de deelnemers en de begeleiders. Centraal staat de belastbaarheid en vertrouwdheid van alle deelnemers en begeleiders. Om de sociale contacten voor de deelnemers te onderhouden betrekken we de buurt er actief bij

U kunt de ontwikkelingen volgen via onze nieuwsbrief. Als u uw interesse alvast kenbaar wil maken dan kan dat via ons contactformulier.