Achtergronden

mark_us draait niet alleen om het realiseren van projecten. Het gaat de stichting ook om het uitdragen en verspreiden van kennis. In de eerste plaats over de kwetsbaarste mensen en hun plaats in onze samenleving. Onze doelgroep is levenslang en levensbreed afhankelijk van de hulp en fysieke ondersteuning van anderen.

Verder delen wij graag onze kennis over innovaties in de zorg en over de manieren om die innovaties op gang te brengen. Dat levert artikelen op die wij zelf schrijven maar ook berichten van anderen en verwijzingen naar (wetenschappelijke) publicaties.

Het accent ligt bij mark_us vooralsnog op jong volwassenen. Voor hen is er geen specifiek aanbod: hoe stimuleren we hun ontwikkeling en bieden we een maximum aan eigen regie?

IMG_3348