Wat is
Mark_Us?

Een goede omgeving voor kwetsbare mensen is een goede omgeving voor ons allen.

De ontwikkelkansen van kwetsbare mensen, hun wensen en behoeften én die van hun directe omgeving zijn het vertrekpunt voor innovatieve concepten. Stichting Knopen van de Mantel realiseert met Mark_Us duurzame, inclusieve gemeenschappen waar mensen van alle leeftijden en culturen kunnen floreren.

De Mark_Us visie is gebaseerd op maximale eigen regie voor mensen die hun leven lang hulp nodig hebben om een fijn eigen leven te leiden. Dat realiseren wij door een zorgzame omgeving te creëren waarin kwetsbare mensen en hun naasten een volwaardige plek hebben. Hier komen wonen, welbevinden, zorg, voorzieningen en werk samen: een Mark_Us Familiehof.

Onze huidige
projecten

Op het gebied van wonen, welbevinden, zorg en werk ontwikkelen we innovatieve concepten die werken voor jong en oud.

De projecten van Mark_Us zijn gericht op maximale eigen regie voor mensen die hun leven lang hulp nodig hebben om een fijn eigen leven te leiden.

Daarbij zijn we een aanspreekpunt voor mantelzorgers en professionals die behoefte hebben aan nieuwe betekenisgeving van de zorg en begeleiding.

Concreet bouwen wij aan een Mark_Us Familiehof waar we vorm en inhoud geven aan een zorgzame samenleving. Met het Mark_Us Maatgevend Dagritme Project ontwikkelen we andere mogelijkheden voor het dagelijkse leven.

Familiehof

Familiehof

Voor gezinnen waarin een familielid leeft met een intensieve zorgvraag hebben we het Mark_Us Familiehof bedacht. Je woont tussen verschillende mensen, jong, oud, alleenwonend, samenwonend, groot en klein gezin, verwant en niet verwant. Inclusie, diversiteit en integratie zijn hierin ingebakken…

Familiehof

Maatgevend Dagritme

Voor een goed leven zijn contacten broodnodig. ‘Erbij horen’ is een basisbehoefte. De meest kwetsbare mensen die levenslang en levensbreed afhankelijk zijn van anderen, zullen hierin ondersteund dienen te worden en soms dient dit compleet overgenomen te worden door hun mantelzorgers…

Het laatste
nieuws

Een nieuw normaal in zorg en wonen voor de kwetsbare mensen in onze samenleving.

Op onze nieuwspagina kun je actuele ontwikkelingen, berichten, opinies, onderzoek en andere interessante verhalen lezen.

Maatgevend Dagritme krijgt vorm

Sinds een aantal weken is een kleine groep gestart in de gymzaal in Sibbe om elkaar te ontmoeten en te gymmen. Gymmen is de eerste activiteit dat we oppakken op het gebied van positieve gezondheid ...

Innovatieve woonvormen – Verantwoorde Rebellie

Op donderdag 3 februari 2022 neemt Monique in Den Haag deel aan Lunch Pensant Participatie ouderen in ontwikkeling innovatieve woonvormen georganiseerd door De Haagse Hogeschool en Verantwoorde Rebellie. Dit naar aanleiding van een webinar van ...

Eerste bijeenkomst over Mark_Us aandachtvolle daginvulling

Vooruitlopend op de realisatie van het Mark_Us familiehof werken we aan locatie-onafhankelijke daginvulling. We willen de manier van werken ontwikkelen, zodat er voor de meest kwetsbare mensen aandachtvolle daginvulling is, inhoudelijk en mensgericht. We beginnen ...

Onze
partners

Bouwen aan duurzame, inclusieve en veilige gemeenschappen via intergenerationele concepten op het gebied van wonen, welbevinden, zorg en werk.

Mark_Us medespelers die waarde toevoegen aan onze projecten, concepten en community.

Meer
informatie?

Bouwen aan duurzame, inclusieve en veilige gemeenschappen via intergenerationele concepten op het gebied van wonen, welbevinden, zorg en werk.

Wilt u meer weten over onze projecten? Deelnemen aan onze community? Of partner worden in onze missie?

Neem dan snel contact op via onderstaand formulier. Direct bellen of mailen mag natuurlijk ook. We horen graag van u.