het dagelijks leven als inspiratie

De dingen van alledag: opstaan, aankleden, een wandelingetje, ergens iets eten, mensen bezoeken. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend maar voor sommige mensen geldt dat niet. Er zijn mensen die zo kwetsbaar zijn dat ze hun leven lang hulp nodig hebben om hun dagelijkse leven in te vullen.

De projecten van mark_us creëren mogelijkheden voor deze zeer kwetsbare mensen en hun directe omgeving. Wij kiezen voor hún perspectief en geven ruimte én ondersteuning. Zodat zij op hun eigen manier en in eigen regie deel kunnen uitmaken van hun omgeving en de zorg krijgen die ruimte biedt om betekenis te hebben.

Iedereen is onderdeel van een gezin, familie, buurt – deel van zijn omgeving. Dat geldt ook voor de meest kwetsbare mensen. Zij hebben samen met hun mantelzorgers niet alleen een vraag, maar ze dragen ook bij aan onze samenleving. Dat is ons perspectief.

Onze innovatieve projecten zijn geen doel op zich maar een gevolg van het gewijzigde perspectief dat wij hanteren. De projecten van mark_us zijn gericht op maximale eigen regie voor mensen die hun leven lang hulp nodig hebben om een fijn eigen leven te leiden. Wij zijn aanspreekpunt voor mantelzorgers en professionals die behoefte hebben aan nieuwe betekenisgeving van de zorg en begeleiding.

Concreet bouwen wij aan een mark_us familiehof waar we vorm en inhoud geven aan een zorgzame samenleving.

In de aanloop naar deze eigentijdse en levensloopbestendige woonomgeving delen wij kennis, en ervaring over innovatieve concepten via mark_us impact. Dat gebeurt in de vorm van opleidingen, publicaties, lezingen, enzovoort.

Ook ontwikkelen wij andere mogelijkheden voor het dagelijkse leven onder de noemer mark_us daginvulling en mark_us welzijn in de wijk.

maatgevend dagritme

Voor zinvolle daginvulling gaan we uit van het individuele dagritme van de deelnemer: deze is maatgevend. Onze opzet is zeer geschikt voor mensen die niet meer hele dagen of de hele week naar een dagbesteding of werk buitenshuis kunnen, maar nog wel behoefte hebben aan een zinvolle invulling van de dag…

het mark_us familiehof

Voor gezinnen waarin een familielid leeft met een intensieve zorgvraag hebben we het Mark_Us Familiehof bedacht. Je woont tussen verschillende mensen, jong, oud, alleenwonend, samenwonend, groot en klein gezin, verwant en niet verwant. Inclusie, diversiteit en integratie zijn hierin ingebakken…

welzijn in de wijk

Voor een goed leven zijn contacten broodnodig. ‘Erbij horen’ is een basisbehoefte. De meest kwetsbare mensen die levenslang en levensbreed afhankelijk zijn van anderen, zullen hierin ondersteund dienen te worden en soms dient dit compleet overgenomen te worden door hun mantelzorgers…

Burg. Wijnandsstraat 8
6301 AR Valkenburg

06-57576483

contact@mark-us.info

KvK: 73065161

ANBI_zk_diap

ANBI: 859340570